Panorama Katowic w nocy

O oporze polskich chłopów

Georg Hoffmann, omawiając wyniki tego pierwszego etapu walki kilkadziesiąt lat później, gdy już powymierali albo znajdowali się u schyłku życia ostatni obrońcy katowickich szańców, jedyną broń ujawniając w owym okrzyku „Nie chca!", czyli „Nie pozwolę! Nie zgadzam się! Protestuj?!", kończył swoje uwagi, z nadmiernym z pewnością optymizmem, pisząc: Jak czerwonoskórzy Ameryki przez białych osadników spychani byli krok po kroku na zachód, broniąc w krwawym rozpaczliwym boju każdego kęsa ziemi, tak górnośląscy czerwonoskórzy opierali się przed naporem mieszczańskiego elementu, tracąc po klęsce swoją. starą, ojczyznę. Gdzie dawniej stały chaty polskich chłopów, wznoszą się wielkomiejskie kamienice, wielu starych mieszkańców całkiem opuściło swoje strony rodzinne i gdzieś na wsi poszukało nowego miejsca zamieszkania, inni weszli w stan robotniczy i tylko resztki zachowały się w odległych zakątkach miasta niczym wspomnienie o jego chłopskich pramieszkańcach.

Mimo wszystko wcześniej obawiano się tych ,,czerwonoskórych", którzy rzekomo tak sromotną ponieśli klęskę. Bardzo polskie wsie Brynów i Załęską Hałdę postanowiono oddzielić od miasta i częściowo poza granicami miasta znalazły się inne wyłącznie polskie wsie, jak Bogucice, Wełnowiec, Dąb i Załęże. Nowe miasto liczyło 4.815 mieszkańców, w_ tym 3.354 katolików, 888 ewangelików i 573 Żydów.

Architektura Modernistyczna Katowice
Wykorzystanie materiałów pochodzących z serwisu bez zgody autora jest zabronione. © 2006-2009
Fotografie: Wikimedia Commons Licencja Creative Commons 2.5 lub GNU/GPL; Tekst: Esej pióra Wilhelma Szewczyka, "Kartki z życiorysu miasta"
Robot GoogleBot 178 Robot MSNbot 50 Robot Yahoo! 61 Robot NetSprint 120 Robot OnetSzukaj 1 Robot Szukacz 0