Panorama Katowic w nocy

Teatry w Katowicach

Stałą opieką cieszył się miejscowy teatr, posiadający jedną scenę, ale z każdym sezonem ambitniejszy repertuar. Już przed wojną posiadł swoją szczegółową monografię napisaną piórem swego dyrektora Mariana Sobańskiego. Docierał on do licznych środowisk robotniczych, ale także na pozostałej przy Niemczech Opolszczyźnie i dwukrotnie zespół jego został tam pobity przez hitlerowskie bojówki, co się stało skandalem światowym. Za ostatniej, przedwojennej dyrekcji artystycznej Leopolda Kielanowskiego, który potem z Wilna przedostał sie do Londynu, gdzie nadal tworzył polski teatr i gdzie zmarł, miłośnicy Melpomeny w Katowicach spotkali się z nowymi przeżyciami, zaczęli teatr kochać jeszcze bardziej, zwłaszcza po oglądnięciu nietradycyjnych inscenizacji ,,Dziadów" i ,,Zygmunta Augusta" oraz „Wyzwolenia" Wyspiańskiego.

Zamykając pobieżne omówienie okresu 17 lat przynależności Katowic, jako stolicy województwa śląskiego, do II Rzeczypospolitej, wyrazić musimy podziw dla wielości dokonań materialnych i duchowych. Sprzyjała im autonomia wsparta własnymi środkami materialnymi, dalekosiężna polityka włodarzy województwa i entuzjazm ludzi, którzy działali tu na rzecz integracji z Macierzą, odzyskaną po wiekach odłączenia. Pamiętać przy tym należy, ze na odzyskanym skrawku Górnego Śląska koncentrował się niemal cały przemysł górniczy i hutniczy młodego Państwa Polskiego, a Katowice byty zarówno jego ośrodkiem dyspozycyjnym, jak i obszarem, gdzie trwała produkcja, niszcząca nikle już pozostałości pierwotnego srodowiska naturalnego.

Teatr Wyspiańskiego Katowice
Wykorzystanie materiałów pochodzących z serwisu bez zgody autora jest zabronione. © 2006-2009
Fotografie: Wikimedia Commons Licencja Creative Commons 2.5 lub GNU/GPL; Tekst: Esej pióra Wilhelma Szewczyka, "Kartki z życiorysu miasta"
Robot GoogleBot 276 Robot MSNbot 56 Robot Yahoo! 72 Robot NetSprint 77 Robot OnetSzukaj 0 Robot Szukacz 0